Zorunlu Genel Sağlık Sigortasına Dava Yolu

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

KONU : “Aile içindeki gelir göz önüne alınarak, kazancı olmayanlardan zorla para tahsil edilemez”

 

AÇIKLAMA : “Hane halkı geliri baz alınarak geliri ve kazancı olmayan kişilerden alınacak zorunlu sağlık sigortası primine mahkeme yolu konusunda açıklamalarımız”

 

Daha önce yazmış olduğumuz köşe yazılarımızda değinmekte olduğumuz sosyal güvenlik mağdurlarına ait yazılarımızın içeriğine bağlı olarak ve genel anlamda bilinmesi gereken bilgi kapsamında şunu aktarmak durumundayız; Ülkemiz geneli 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle nüfusun tamamı genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Ancak ülkede 1 milyon 700 bin kişinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmadığı için, bu kişilere de hane halkı gelirine göre her ay 44 TL ile 257 TL arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sağlık primi ödeme zorunluluğu getirildi.

 

Ortaöğretimi bitirip kayıt altında çalışmayan 18 yaşındaki gençler, çalışmayan üniversite mezunları, sigortalı olmayıp sağlık giderlerini kendi cebinden karşılayanlar, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışanlar, geçici sözleşmeliler GSS kapsamına alınacak. Geliri olmayan kişilere, primden muaf olmak amacıyla SGK’ya dilekçe ile başvurmalarını öneriyoruz. Daha önce yazmış olduğumuz köşe yazılarımız içerisinde bu konuda dilekçe örneğimiz mevcuttur. SGK’dan red cevabı gelmesi halinde İdare Mahkeme’sine başvurmaları gerekir. Yapılan bu başvuru sonucunda Mahkeme vatandaşı haklı bularak, düzenlemeyi iptal edecektir.

 

Zorunlu sağlık sigortası primi ödemek zorunda bırakılan geliri olmayan kişiler Mahkeme’ye başvurabileceklerdir. İşsiz, geliri olmayan kişilerden “Hane halkı geliri” baz alınarak zorunlu sağlık sigortası primi tahsil edilecek olmasının doğru olmadığını aktarmaktayız. 18 yaşından büyük ve geliri olmayan kişilerin anne babasının geliri kendi geliri sayılarak bu kişilerden prim alınacak. 28.08.2008 gün ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği bu konuda uygulamada vardır.

 

GSS zorunluluğu kapsamına alınanlar, aylık gelir durumlarına göre primlerini ceplerinden ödeyecek ya da devlet desteğinden yararlanacak. Bu yapılacak hane halkı gelir testi sonucuna göre değişen bir konudur. Ödenecek prim miktarı, aylık gelire göre tespit edilecek. Aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.

 

Aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’i ile asgari ücret arasında olanlar, asgari ücretin 3’te 1’inin 12’de 1’i kadar prim ödeyecek. Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar, asgari ücretin 12’de 1’i kadar prim ödeyecek. Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise mevcut asgari ücretin 4’te 1’i kadar prim ödeyecek. Asgari ücrete endekslenen primler, asgari ücret arttıkça yükselecektir. Vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz.

 

Gelir testi istemeyen, asgari ücretin 4’te 1’i kadar prim ödeyecek. Bu kapsamda mağduriyetlere ait sorunlardan görüldüğü üzere, hiçbir geliri olmayan kişilerin ‘ben ailemle oturuyorum ama gelirim yok’ diye Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor. 60 gün içerisinde cevap verilmezse bunlar yargıya başvurabilecek.

Dava açalım diye bize gelen başvurular var. Ancak bunun için kişilere borç tahakkuk ettirilmesi lazım dedi. GSS’nin bundan yaklaşık 3 yıl önce 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalılar için hak kayıpları dönemi zaten başlamıştı. GSS’nin yürürlüğe girdiği daha ilk gün muayene ücretlerine zam yapıldı. Uygulama yargıdan döndü ama hükümet yeni bir düzenleme yaparak muayene ücretlerini günümüze gelene dek toplam yüzde 650 arttırmış oldu.

 

Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalan işi ve kazancı olmayan kişilerin bu durumun tespiti ve tespiti halinde “Zorunlu sağlık sigortası primi ödemekten muaf tutulması” için SGK’ya başvurmaları gerektiğini, düzenleme nedeni ile bu kişilere SGK tarafından red cevabının verileceğini ve vatandaşların bu yanıtla Mahkeme’ ye düzenlemenin iptali için başvurabileceklerini söylemekteyiz.

 

Bu durumda Mahkeme’nin bu uygulamayı iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz, “Aile içindeki gelir göz önüne alınarak, kazancı olmayan kişilerden zorla para tahsil edilemez” diye mağdur vatandaşlarımıza faydalı olması amacıyla daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızda olduğu gibi yine söylemekteyiz. Daha çok sahip olduğu hakkını arayan ve çevresinde olan sorunlara duyarlı bireyler olmak dileğiyle saygılar sunarım.