Periton Metastazlarında Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi Hangi Hastalıklarda Tedavi Seçeneğidir?

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Karın içinde başlayan kanserler metastaz yaptığında barsak tıkanıklığına, asite ve kanser kaşeksisi dediğimiz zayıflamaya neden olmaktadır. Görüntüleme teknikleri (Ultrason, Tomografi, MR ve PET) küçük olan tümörleri görüntüleyememekte, tümörün damarlanması az ise verilen sistemik kemoterapi ilaçları yeterince kontrol sağlayamamaktadır.  Bu hastalarda uygulanacak, cerrahinin ameliyat esnasında Sıcak Kemoterapi ile uygulanması hastalarda umut veren yeni tedavi yaklaşımıdır.

Periton Metastazı, over kanserli hastaların %60’ında, mide kanser hastalarının % 20’de ve kolorektal kanserli hastaların da %8-17 sinde görülmektedir. Appendiks dediğimiz  barsağın kör sonlanması olan sağ çıkan kolonun ucundaki küçük organ’dan başlayan ve litrelerce müsin salgılayan tümöre neden olan Psödomiksoma Peritonei ve Malign Mezotelyoma hastalarının tedavisinde altın standard haline gelmiştir.

Sıcak Kemoterapi, ameliyat esnasında cerrahi işlem tamamlandıktan sonra,

Kolorektal Kanser hastalarına,

Mide Kanseri hastalarına,

Psödomiksoma Peritonei hastalarına,

Appendiks Kanserlerine,

Malign Peritoneal Mezotelyomalı hastalara

Over kanseri hastalarına uygulandığında, uzun süreli sağkalım ve hastalığın karın içine yayılmasının kontrolünde etkin yöntemdir. Etkinliği bu hastlarda %10-%65 arasında değişmektedir. % 1 bile olsa sağkalım süresinin konforlu olarak uzamasını sağlamaktadır.

Emel Canbay Tüm Yazılar

Yorum Yaz