Őzgűrlűk Kavramı

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Sonsuz őzgűrlűk yoktur.

Őzgűrlűğűműz başkasının őzgűrlűğűnű kısıtlayamaz.

Adamına gőre yasa olmaz.

Herkes yasalara uymak zorundadır.

Yasalar tarafsız olması gereken ve bunun űzerine yemin ederek Cumhurbaşkanı olan Tayyip’ten tutun da, istinasız bűtűn vatandaşlara kadar herkese eşit uygulanır, uygulanmalıdır.

Yasalar Diyarbakır’da da Ízmir’de de, Tűrkiye Cumhuriyeti’nin her karış toprağında herkese karşı eşit olarak uygulanır. Suçun cezası aynıdır.

Bize yapılan kumpas, onlara yapılan paspas olmaz.

Kanunlar Anayasaya uygun olmalıdır.

Anayasa da Ínsan Hakları ve Tűrkiye’nin yaptığı tűm ikili anlaşmalara…

Aksi durumlarda yani meclis bőyle bir karar çıkarırsa iptali için Anayasa Mahkemesine gidilir.

Devletin uygulamaları, genelge, tűzűk, yőnetmelikler için de Danıştay’a gidilir.

Pekiyi bu son iç gűvenlik yasası ile ne değişecek?

Aslında çok bir değişiklik yok, şu anda yaşadıklarınız resmileşecek!

Yine de anlatalım.

Yanlışlık olursa kime başvuruda bulunacaksınız?

Sőyleyelim.

Bu son değişiklik yasalaşırsa bundan sonra başvuruda bulunacağınız tek makam Allah katıdır.

Sonumuz hayırlı olsun.

Neden?

Çűnkű polisin amiri savcıdır.

Normalde polis kafasına gőre karar vererek istediğini yapamaz.

Gerçi dediğim gibi cemaatci polis ve akape zihniyeti elele polsi fezlekesiyle senelerce tutklu yatanlar oldu bu űlkede.

Íşte şimdi resmileşecek.

Aslında suç olup olmadığını araştıran, inceleyen ve karar veren makam savcılıktır.

Arama, gőz altına alma, sorgulama, hastane raporu gibi yetkiler savcılıktadır.

Yeni yasayla?

Polis istediği zaman istediği gibi arama yapabilir.

Íş yerinize gelir.

Sabaha karşı kafasına gőre istediği eve girer.

Savcı değil amirdir emir veren.

Olaylarla bir alakanız yokken tipiniz yűzűnden sizi alıp istediği yere gőtűrebilir, gőz altına alır, tutar veya alakasız bir yere gőtűrűp bırakabilir.

Hangi takımı tutuyorsun?

Beşiktaş.

Bittin mesela!

Demek herşeye karşısın…

Avukat, gőz altı sűresi filan dediğinizde pişkin, pişkin sırıtabilir.

Suç işlerse ispat edebileceğiniz, şikayet edebileceğiniz makam yoktur, yine polisin kendisine gitmek durumundasınız.

Oldu ya dayak yediniz.

Hastaneye gőtűrmek zorunda değil.

Hesap vermek zorunda değil.

Ben aldığımda bőyleydi demesi yeterli olacaktır.

Diyelim polis ırzınıza geçti.

Kaçınılmazsa tadını çıkarın çűnkű yapabileceğiniz bir şey yok.

Kafasına gőre kurşunu sıktı size indirdi yere.

Elinde molotof vardı demesi kafidir.

Hűkűmet aleyhine olmanız sizi potansiyel bir suçlu yapacak, bunun hesabını hűkűmet sizden soracaktır.

Eylem yapma şansınız yok.

Yani ya taraf ya da bertaraf olacaksınız.

Nefes alırken dűşűneceksiniz.

Hakikaten çok muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizde ki demokraasi kimsede yok.

Cűppeli darbenin son ve őldűrűcű darbesidir bu yasa.

Vatan ve milletimize hayırlı olsun.

Kaya Boztepe