NİÇİN’ ciyi aramak.

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Niçin’ciyi aramak.
Kültür ve sanat üzerine birşeyler yazmak, bu konulara ilgi duyulmayan bizim gibi ülkelerde oldukça zor bir durum.
Ele alınacak konu o kadar kısıtlı, her öküzün altında bir buzağı arandığı için çok zor.
Suya dokunsan sabun köpürüyor, ateşe dokunmazsan ısınamıyorsun.
Her neyse diyoruz ve konumuza başlıyoruz.
Müşir Ahmet Eyüp Paşa ismini duydunuz mu hiç?
Kendisi Sultan Abdülaziz ve İkinci Abdülhamit Han’ın, komutanlarından ve Yemen , Kosova, Yanya ve Manastır valisi olmuş kıymetli ve dürüst bir devlet adamıdır.
Emekli olmuş hatıralarını yazmaktadır, bu arada da bir dostuyla sohbet etmektedir.
“Biliyor musunuz der, devlet işlerinde birçok olayla karşılaştım, elli iki yıl hizmette ömür çürüttüm. Birçok devlet işinde karar ve söz sahibi oldum.
Bir devletin devamı ve bekaası için ne gereklidir?
Başta kimler olursa olsun, ona, yaptıklarından günün birinde, hiç olmazsa manen mesul olduğunu anlatacak bir NİÇİN’ciye…
Öyle bir hak ve adalet kuvvetidir ki, hiçbir fani hissin zebunu olmadan ( hiçbir insani korkunun etkisini hissetmeksizin) idare edene NİÇİN böyle yapıyorsun? diye sorabilsin.”
Sivil toplum kuruluşları, aydınlar, yazarlar ve kanaat önderleri bu soruyu sorabilmek için var olmalıdırlar.
Şimdi bu yazıya politik bir anlam yüklemeyiniz.
Bu yazının özeti Müşir Ahmet Eyüp Paşayı birazcık tanıtmak amaçlı, bir kültür yazısıdır ve Mart 1959 tarihli Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi isimli derginin 7. Cildinden esinlenerek kaleme alınmıştır.
Buzağı filan aranmasın biryerlerde.