KOLON VE REKTUM KANSERİ-MİDE KANSERİ-PSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ- MİDE KANSERİ-OVER KANSERİ- PERİTONEAL MEZOTELYOMA ve PRİMERİ PERİTON OLAN KANSERLERİN TEDAVİSİNDEKİ GÜNCELLENMİŞ TEDAVİLER: CERRAHİ VE SICAK KEMOTERAPİ İLE TEDAVİLER

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

1980 lere kadar, var olan standard tedaviler

Kolon ve Rektum Kanseri hastlarında

Mide Kanseri Hastalarında

Over Kanseri hastalarında

Psödomiksoma Peritonei de 

Peritoneal Mezotelyoma hastalarında

Primeri Periton olan dediğimiz direkt peritonu (karın duvarını döşeyen zarın hücrelerinden kaynaklanan tümörler 

Cerrahi ve ilaçlar bazen de ışın kullanılarak tedavi edilmekteydi.

Günümüzde Kolon ve rektum kanseri, Mide Kanseri, Over Kanseri ve Psödomiksoma Peritonei ve Peritoneal Mezotelyomalar ve Primeri Periton olan Hastalıklar- 

1. Hastalara

2. Hastalıkların evrelerine göre tedavi eidlmektedir.

Standard tedavi uygulamaları 2000 yılı ititbari ile tarihe geçmiştir.

Kolon ve rektum kanseri, over kanseri, mide kanseri ve psödomiksoma peritonei, peritoneal mezotelyoma ve primeri periton olan hastalıklar- Belirti verdiğinde % 90 hasta ileri evredir.

Bu nedenle Cerrahi ile Sıcak Kemoterapi uygulamanın özelliği;

1. Gözle görülemeyen tümör hücrelerinin karın içine yayılmasını önlemek

2. Asit gelişimini önlemek

3. Karın içine yayılan tümörler ile oluşacak barsak tıkanıklığını önlemek

olarak alt başlıklarda özetlenebilir.

Sıcak Kemoterapi 1980 lerde önce Psödomiksoma Peritonei hastası genç bir erkeğin tedavisini sağlamış, takiben kolon ve rektum hastalarında cerrahi yapılan ve ilaç verilen hastalarda iyileşme sağlanamaması üzerine geliştirilmiş ve kolon ve rektum kanseri hastalarına uygulanmıştır. Eş zamanlı olarak da Asya ülkelerinde sık görülen mide kanserinin peritona sıçramasının önlenmesi ve tedavisi için  cerrahi ve sonrasında Sıcak Kemoterapi uygulanmıştır. Karın içine kemoterapinin uyugulanması ile over kanseri hastalarında cerrahi sonrası karın içi kemoterapi uygulamalarının üstünlüğü 2006 da  10 yıl önce yayınlanınca da over kanseri hastalarında da ideal tedavi olma yolunda cerrahi ve sıcak kemoterapi kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında primeri periton olarak başlayan tümörlerin ve peritoneal mezotelyomanın tedavisinde de Sıcak Kemoterapi hak ettiği yeri bulmuştur.

Sıcak Kemoterapinin uygulanmasının özellik arz etmesi ve özel eğitim gerektirmesi- kullanılan ilaçlar için bilgi sahibi olunması ve ilaç seçimi ve faydaları ve zararları bu tedavinin  sadece belirli merkezlerde uygulanması, Sıcak Kemoterapi’den ancak belirli bir hasta grubunun faydalanmasını  sağlamaktadır.

Sıcak Kemoterapi eğitimlerini arttırmak kolon ve rektum kanserinde, mide kanserinde, over kanserinde, Psödomiksoma Peritonei de, Peritoneal Mezotelyoma da ve Primeri periton olan kanserlerde önlenebilir ölüm sebeplerini de önelemeyi hedeflemektedir.

Dünyada Tıp Eğitimi gibi zor ve sürekli bir eğitimin parçası olan cerrahların sorumlulukları ve sundukları hizmetler daima devam edecektir.

Emel Canbay Tüm Yazılar

Yorum Yaz