Emel Canbay Genel Cerrahı Doçenti olarak Istanbul’da NPO HIPEC ISTANBUL organizasyonu adına Güzelbahçe Sokak No:15’de Centermed’de 3.katta Nişantaşı- Istanbul’da hastalarını değerlendirmektedir. Meme Cerrahisi ,Gastrointestinal (mide barsak) cerrahi, Minimal invaziv laparaskopik cerrahi, Periton (karın zarı) cerrahisi, İntraperitoneal kemoterapi (ameliyat esnasında karın içine kemoterapi (sıcak kemoterapi), Laparaskopik sıcak kemoterapi(ısıtılmış karın içi kemoterapi), Ameliyat sonrası karın içine kemoterapi (intraperitoneal kemoterapi) uygulamalarında özelleşmiş Genel Cerrahi uzmanıdır.

Sıcak Kemoterapi

Kanser hastaları için umut ışığı olan sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi İstanbul’da da artık bir sağlık hizmeti olarak sunuluyor. Mide, karın zarı, kalın barsak, yumurtalık (over) , apandiks kanserleri ile savaşan pek çok insan önceden kaderlerine terk ediliyordu. Fakat ilk defa Amerika’da ve Japonya’da uygulanmaya başlanan bu yöntem ile sıcak[…]

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SAĞKALIMLARI VE YAŞAM SÜRELERİNİ UZATMAKTADIR

Yaklaşık 30 yıldır yapılan çalışmalar kanser hastalarının tedavilerini değiştirmiştir. Genellikle belirti verdiğinde kanserler ileri evrededir. Erken evre kanserler ancak tarama yöntemleri ile yakalanabilmektedir. İleri evre kanserlerin tedavisnde de hastaya özel yaklaşımlar ile gidilmektedir. Bunlar, 1. Ameliyat öncesi  ilaç ve ışın tedavileri  2. Ameliyat esnasında cerrahiyi takiben Sıcak Kemoterapi 3.Ameliyattan sonra[…]

KOLON VE REKTUM KANSERİ-MİDE KANSERİ-PSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ- MİDE KANSERİ-OVER KANSERİ- PERİTONEAL MEZOTELYOMA ve PRİMERİ PERİTON OLAN KANSERLERİN TEDAVİSİNDEKİ GÜNCELLENMİŞ TEDAVİLER: CERRAHİ VE SICAK KEMOTERAPİ İLE TEDAVİLER

1980 lere kadar, var olan standard tedaviler Kolon ve Rektum Kanseri hastlarında Mide Kanseri Hastalarında Over Kanseri hastalarında Psödomiksoma Peritonei de  Peritoneal Mezotelyoma hastalarında Primeri Periton olan dediğimiz direkt peritonu (karın duvarını döşeyen zarın hücrelerinden kaynaklanan tümörler  Cerrahi ve ilaçlar bazen de ışın kullanılarak tedavi edilmekteydi. Günümüzde Kolon ve rektum[…]

Karın içi kanserlerin tedavisinde gelişmeler: Sıcak Kemoterapi

Karın içi kanserlerin tedavisi cerrahi ile kombine edilen Sıcak Kemoterapi’nin uygulanmaya başlaması ile değişmiştir. Gelişmiş ülkelerde modern tıbbın sunduğu cerrahi esnasında uygulanan Sıcak Kemoterapi, kolon kanserlerinin, mide kanserlerinin, rektum kanserlerinin, over kanserlerinin ve mezotelyoma ile nadir görülen kanserlerin karın içine yayılma olasılığına  karşı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Kolon kanseri, mide kanseri[…]

KOLON KANSERİ- MİDE KANSERİ- REKTUM KANSERİ- PERİTON KANSERİ- OVER KANSERİ TEDAVİLERİNDE SON GELİŞMELER

KOLON KANSERİ- MİDE KANSERİ- REKTUM KANSERİ- PERİTON KANSERİ- OVER KANSERİ TEDAVİLERİNDE  SON GELİŞMELER Periton dediğimiz karin zarına yayılan kanserler birkaç ay içinde ölümle sonuçlanan ve sadece iyi bakım ve iyi destek ile tedavi edilen hastalıklardı. Periton dediğimiz karın zarının önemi, bir yaprağı karın duvarını döşemekte diğer yaprağı ise kalın barsak,[…]

Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler: Sıcak Kemoterapi ve cerrahi ile kanser tedavi edilebilir

Sıcak Kemoterapi  cerrahi ile birlikte, kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Sıcak Kemoterapi, karın içi kanserlerin özellikle mide kanseri, kolorektal kanseri, over (yumurtalık) kanseri ve karın zarı (periton) kanseri olan hastaların tedavilerini sağlamaktadır. Asit dediğimiz karın içinde su toplanması durumunda da tedavi edicidir. Mide kanseri, Kolorektal kanserler, over (yumurtalık) kanseri ve periton (karın[…]

Kolon kanserinin tedavisinde cerrahi ve Sıcak Kemoterapi

Kolon (Barsak) kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üçüncü sıklık ile hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir hastalıktır. Kolon kanseri sağ (çıkan) kolon (barsak)’da, transvers kolon’da, sol (inen) kolon’da ve barsağın kör sonlanması olan appendiks’ten kaynaklanabilir. Kolon kanserinin önemli özelliği barsak içinden başlar ancak barsak duvarına yayıldıkça lenfleri tutma[…]

Psödomiksoma Peritonei, Peritoneal Mezotelyoma, Kolorektal kanserin Peritona Metastazı için tedavide Altın Standard haline gelen Sıcak(Sicak) Kemoterapi Over kanserinin peritona metastazlarında ve mide kanserinin periton metastazlarında da Altın standard olacak tedavi seçeneğidir

Periton dediğimiz karın içine yayılan psödomiksoma peritonei, peritoneal mezotelyoma ve kolorektal kansere bağlı kalın barsak duvarına ulaşan ve karın içine yayılan tümörlerde Sıcak kemoterapinin eklendiği cerrahi teknik ve uygulamalar ALTIN STANDARD haline gelmiştir. Sıcak Kemoterapi ile kombine edilen cerrahi uygulamalar ve teknik, Mide kanserinin peritona metastazında, ve over (yumurtalık) kanserlerinin[…]

DAR-BE!!!

Bu senaryo bize dar(!) gelir. Çünkü zekâ seviyemiz bu kadar. Bu ülkenin esas düşmanı 1. Cemaat 2. Terör örgütüdür. Cemaat deyince aklımıza sadece Fetocular gelmesin. Menzilden İsmailağaya, cüppeliye, nurculara kadar hepsi dâhildir. Terör örgütü deyince aklınıza sadece PKK gelmesin, İŞİD’den YPG’ye, Hizbullah’tan DHKPC’ye kadar hepsi dâhildir. Bunların tamamı, özelde birbirleriyle[…]