Emel Canbay Genel Cerrahı Doçenti olarak Istanbul’da NPO HIPEC ISTANBUL organizasyonu adına Güzelbahçe Sokak No:15’de Centermed’de 3.katta Nişantaşı- Istanbul’da hastalarını değerlendirmektedir. Meme Cerrahisi ,Gastrointestinal (mide barsak) cerrahi, Minimal invaziv laparaskopik cerrahi, Periton (karın zarı) cerrahisi, İntraperitoneal kemoterapi (ameliyat esnasında karın içine kemoterapi (sıcak kemoterapi), Laparaskopik sıcak kemoterapi(ısıtılmış karın içi kemoterapi), Ameliyat sonrası karın içine kemoterapi (intraperitoneal kemoterapi) uygulamalarında özelleşmiş Genel Cerrahi uzmanıdır.

PSÖDOMİKSOPSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ (PSEUDOMIXOMA PERITONEI), PERİTONEAL MEZOTELYOMA, ve PERİTONA (KARIN ZARINA) METASTAZ YAPAN (SIÇRAYAN) KOLOREKTAL KANSER, MİDE KANSERİ VE OVER KANSERİ’NİN TEDAVİSİNDE SICAK KEMOTERAPİ

PSÖDOMİKSOPSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ (PSEUDOMIXOMA PERITONEI), PERİTONEAL MEZOTELYOMA, ve PERİTONA (KARIN ZARINA) METASTAZ YAPAN (SIÇRAYAN) KOLOREKTAL KANSER, MİDE KANSERİ VE OVER KANSERİ’NİN TEDAVİSİNDE SICAK KEMOTERAPİ Psödomiksoma Peritonei (Pseudomiksoma Peritonei), Peritoneal Mezotelyoma ve Peritona metastaz yapan veya karın içerisinde serbest kanser hücresi bulunan mide kanseri, kolon ve rektum kanserleri, over (yumurtalık) kanseri hastalarında[…]

Eğer Erkense Sıcak Kemoterapi tedavi sağlar

Sıcak Kemoterapi ile birlikte uygulayacağımız sitoredüktif cerrahi” peritoneal metastazlı hastalarda ne kadar erken uygulanırsa  o kadar tedavi edicidir. Eğer erkense  kolorektal kanser, mide kanseri, psödomiksoma peritonei, over kanseri ve diğer karın içi kanserlerde periton metastazı sınırlı iken Sıcak Kemoterapi ile sitoredüktif cerrahi tedavi sağlar. Bu hastalıkların tedavisi ”EN ERKEN DÖNEMDE SICAK[…]

Karın içi kanserlerde Sıcak Kemoterapi

Sitoredüktif cerrahi ve Sıcak Kemoterapi, karın içi organlardan başlayan ve karın içinde sınırlı kalan ve asiti olan hastalarda uygulanan Altın standard bir tedavidir. Bu nedenle bu hastaların büyük çoğunluğu yaşam beklentisi aylarla sınırlı olgulardır. ”Yaşam” biz  cerrahlar için bilimin ve modern tıbbın geldiği noktada yapılabilecek uygulamaları ve cerrahi tekniği uyguladıktan sonra[…]

Sıcak Kemoterapi: Kime, Ne zaman ve Nasıl uygulanır?

Kolorektal kanserde,  Appendiks kanserinde (psödomiksoma peritonei) Peritoneal mezotelyoma ya da primer peritoneal seröz kanserler gibi primer periton kanserlerinde, yumurtalık (over) kanserinde, meme ve pankreas kanserlerinde karın içine yayılan tümör hücrelerine bağlı peritoneal metastaz gelişir. Son zamanlarda, sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulanarak yapılan uygulamalar ile  bu hastalıkların tedavisinde daha iyi[…]

Sıcak Kemoterapi için geç kalmayın

Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi İstanbul’da  da  kanser hastalarının tedavisi için sunuluyor. Tüm dünyada ve ülkemizde de, mide, karın zarı, kalın barsak, yumurtalık, apendiks kanserleri olan insanların çoğu günümüzde hala damardan ilaç verilerek  ”palyasyon tedavisi” dediğimiz destek tedavileri ile tedavi edilmektedir. Fakat ilk defa Amerika’da appendiks kanserli bir hastanın karın içini asitli[…]

Meme Kanseri Kadınların Güzelliğinin Bedeli mi?

Meme Kanseri Kadınların Güzelliğinin Bedeli mi? Meme kanseri görülme sıklığı 20li yaşlardan itibaren gün geçtikçe artıyor. Risk faktörleri genetik yatkınlık, sigara ve içki kullanımı, yağlı yiyeceklerle beslenen batılı yaşam tarzı olarak bilmekteyiz.  Bir diğer risk faktörü de bu hastalığın güzel kadınları yakalamasıdır. Kişisel gözlemim meme kanserine yakalanan tüm hastaların yüz[…]