Karnı aç ideoloji

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

HDP, Partiler ve Seçimler

Hala HDP diyen dostlarım var etrafımda.

Fikir olarak dinlediğinizde mantıklı bile gelebiliyor!

Bende kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum.

 

HDP, PeKaKa’nın mecliste kıyafet değiştirmiş uzantısıdır, aslıdır, ta kendisidir.

 

Siyasallaşmış hali filan değil çűnkű gűcűnű silahtan, terőrden, korkudan, gőzyaşı ve kandan alır.

Sayın Őcalan diyen, Pekeke gerillaları diyen, Atatűrk’űn askerleriyiz diyenlere it sűrűsű şeklinde hitap eden bőlűcűlerin űniter yapıya gerçekten bir faydası olacağını zannediyor musunuz?

Başımıza gelenler hep bu tatlısu demokratlarının bőyle dűşűnűp bir de bunları deneyelim demesinden, yada işe yaramayan tuttuğu partiye bir ders vermek istemesi yűzűnden gelmedi mi?

Akape őyle iktidar oldu, son derece demokratik bir şekilde.

Hatta Hitler’de aynı bőyle, son derece demokratik olarak seçilmişti.

HDP’de Demirtaş ne kadar demokratik konuşmalar yapıyorlar, fikirler mecliste dile gelsin filan gibi dűşűnceler hikayedir dostlar.

PKK bir terőr orgűtűdűr.

Apo eli kanlı bir canidir, gencecik fidanlara, silahsız masumlara, bebeklere kıymıştır.

Terőrist ile pazarlık olmaz, bu bir.

Tekrar, tekrar sőylediğim bir cűmleyi bir kez daha tekrarlıyorum.

PKK tűzűğűnű okuyun bir zahmet!

Orada hiç biz dilimizi konuşalım, kűltűrűműzű yaşayalım, anadilimizde tűrkű çığıralım filan yazmıyor isteyen incelesin.

Orada bağımsızlık kazanılana kadar silahlı műcadeleye devam yazıyor.

PKK’nın silah bırakacağını dűşűnmek Akape’nin laik ve űniter yapıyı savunacağına inanmakla eşdeğerdir.

HDP bu seçimin en karlı partisidir.

Barajı geçerse muhteşem.

Geçemezse oylar Akape’ye, sonra hoşgeldin őzerk yapılı Kűrdistan.

Kuzu kılığında Çakal gőrűntűsűne aldanmayın.

 

Y-CHP ile MHP konuşmazsa, Anadolu, Hepar, DSP Vatan ile birleşmezse ne olacağını gőrmek için kahin olmaya gerek yok.

 

Zaman egolarla ahkam kesmek zamanı değil, akılcı politikalar űretmek zamanıdır. Telefonlarla, sosyal medya’da, bizzat heyetler kurarak bu parti liderlerini ziyaret etmek, konuşmak, ikna etmek ve bu doğrultuda çalışmadan, bir baskı unsuru oluşturmadan olmaz.

 

Temel konu işsizliktir.

Toprak reformudur.

Ekonomidir, eğitimdir.

 

Halk aç karnını doyurma peşindedir.

Hun Devletinde vizeler kalktı geyiği űzerine mutlaka orada tatile gidilir, kardeş űlke diye demeç veren canım halkımın űniter yapıdan, laiklik vesaireden haberi olabilir mi?

Zaten haberi olsa %52 oy oranı olmazdı.

Bu devirde karnı aç ideoloji olmaz.

Hele çalışmadan oturduğumuz yerden bir şey olmaz.

 

 

Kaya Boztepe.