Karadeniz Donanması (3)

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

SSCB dağıldıktan sonra RF, Karadenizdeki donanmasının bir kısmını kendi toprakları olan Novoroski Limanında ve Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetindeki Sivastopol Limanında konuçlandırmıştır. Ukrayna’nın AB ve NATO ile entegre olması RF’nun Karadenizdeki manevra alanını, nüfuz hakimiyetini  ve deniz üslerini kaybedeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durumda RF, Karadenizdeki askeri, siyasi hakimiyetini kaybederek küçük bir alana sıkışacaktır.

 

Yüzyıllardır hakimiyeti ve kontrolü altında bulundurduğu havzaların ve bölgelerin NATO , ABD ve AB tarfından kontrol altına alınması durumunda, RF’nun çevrelenmesine ve yaşam alanının tehlikeye girmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda petrol ve doğalgaz hatlarının ve kritik ulaştırma yollarının üzerindeki hakimiyetini ve kontolünü de kaybedecek ve Batıya kaptıracaktır. SSCB’nin çöküşünü müteakip, Karadeniz Donanması’nın paylaşımı ve Sivastopol Üssü’nün durumu RF ve Ukrayna arasında en önemli sorun olmuştur. Uzun süren müzarekeler sonucu 28-31 Mayıs 1997 tarihleri arasında Kiev’de üslerin ve donanmanın paylaşımı   ile ilgili üç ayrı anlaşma imzalanmıştır.

 

Bu bağlamda; antlamaya göre “Karadeniz Donanması’nın %82’si RF’nun, %18’i de Ukrayna’nın olmuştur. Bu antlaşmada Rusya Karadeniz Donanması Sivastopol Kuzey Körfezi ve Karantina Körfezinde, Ukrayna Donanması ise Streleskaya Körfezinde konuşlanacaktır. Ancak Streleskaya Körfezi büyük gemilerin konuşlanmasına uygun olmadığından, belli bir geçiş sürecinde, Ukrayna Sivastopol Körfezini kullanmaya devam edecektir. Rus Karadeniz Donanması’nın ana üssü Sivastopol olacaktır. Rusya Karadeniz Donanması Sivastopol’dan başka Gvardeskoye Hava Üssü, Ylat Askeri Senetaryumu, Haber Merkezi ve Roket Yakıt Depolarını kullanacaktır. Ayrıca 22 adet Karadeniz Donanması uçağı; Ukrayna topraklarında konuşlanabilecektir. Karadeniz Donanması’nın Ukrayna’daki mevcudu 1987 kişilik deniz piyade ve deniz-hava kuvveti de dahil olmak üzere en fazla 25.000 asker olacaktır.”

 

Görüldüğü üzere RF, Ukrayna toprakları üzerinde Ukrayna’yı güneyden çevreleyecek ve Karadeniz’de manevra alanı yaratacak şekilde bir bir hareket alanı yaratmış, birliklerini de burada konuşlandırmıştır.  Eski Rus Karadeniz filo komutanı  Amiral İgor Kasatanov, bir Kırım dergisine verdiği beyanda: ”Rusya, Ukrayna Sivastopol’daki donanma üssünden asla vazgeçmeyecek” demiştir. Sivastopol Üssü, Kırım yarımadasının en stratejik noktalarından birinde kuruludur.Rusya’nın, Ukrayna hükümeti ile yaptığı bu kira sözleşmesi 2017’de bitecektir. Emekli Amiral Kasatanov, “2017 den sonra 25 yıl daha uzatılacak ama bu son olmayacak, Rus Donanması sonsuza kadar Sivastopol’da kalacak. Rusya asla Sivastopol’dan vaz geçmeyecek, bu üs Rusya’nın Güney sınırının korunmasında çök önemli bir role sahiptir” diyerek RF’nun amacını  ve hedefini vurgulamıştır. Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral  Vladimir Vysotsky ise, 2010  yıl sonu yaptığı konuşmada Karadeniz Donanmasının 15 yeni gemiyle takviye edileceğini, yeni filoda dizel denizaltıların da bulunacağını söylemiştir. (Mevcut filoda tek denizaltı var).Bu konuşmalardan çıkan sonuca göre  RF Karadeniz Donanmasına büyük önem vermekte ve  mevcut donanmayı da yeni gemilerle yüzde elli daha büyütecektir.