Girişimcilik

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

“İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMALARI”

“ÜLKEMİZDE GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMESİ”

“İŞLETMELERDE VE TOPLUMSAL YAPIDA GİRİŞİMCİLİK”

Girişimci yazımıza başlangıç yaparken ve tanım itibariyle aktarmamız gerekir ise; üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan faydalı fikir sahibi olan kişidir. Girişimci toplumun gereksinim duyduğu dolayısıyla talep edilen bir malı ya da hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna öncülük eden faaliyet içerisindedir. Girişimci ile müteşebbis aynı anlamı taşımaktadır. İki tanım doğrudur ve aynı anlama gelmektedir. Girişim yapan ve yeni fikir sahibi kişi denilmektedir.

 

Örneğin; Türkiye’ye ilk defa getirdiğiniz ürünü veya Türkiye’ de ilk olarak ürettiğiniz bir ürünü piyasaya sunmak mı istiyorsunuz veya Üretim veya al-sat için yeni şirket kurmak istiyor, bu konuda maliyet pazar durumu, hedef kitle vb. fizibilite raporlarına ihtiyacınız mı var ? gibi konularda girişimciler çalışmalar yapmaktadır. Analiz ve araştırma çalışmalarına önem vermektedir. İşletme ise girişimcilerin yarattığı yapıdır. Üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimidir. Elde ettikleri kârın bir bölümünü devlete vergi olarak verirken, diğer bir bölümünü de ortaklarına ve çalışanlarına dağıtarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. Böylece daha başarılı ve uzun ömürlü olma avantajını elde eder.

 

”Girişimcilik özelliği kişilere doğuştan mı gelir; yoksa bu özellik acaba sonradan mı kazanılır?”girişimciliğe dair çevremizde çoğunlukla sorulan sıkça sorulardan biridir. Burada çözüm yolumuz şu şekilde olmalıdır; bu özelliğin öncesinin yani tarihin tartışılmasından daha önemli olan, bizim bu yolun neresinde ve hangi faydalı faaliyet içerisinde olduğumuzdur. Bu yazımızda sorunun cevabını aramaya ve girişimcilik konusunu toplumsal anlamıyla ele almaya çaba vermekteyiz. Girişimciliğe verilebilecek örnekler çoktur. Önemli olan yeni fikirlerin, üretim ve hizmet tekniklerinin oluşması, tüketiciye ulaşması, kalite, kazanç gibi durumlar ön plana çıkmaktadır. Girişimcilik fikirlerinde kişiler genel anlamda; iş yapısına ve iş fikrine odaklanmayı planlamaktadır. Girişimciler ihtiyacı ilk önce görmesi gereken ve organizasyon çalışmalarını ciddi şekilde yapması gereken kişiler olmaktadır.

 

Bu konuda toplumsal alanda olan ve yukarıda aktarmış olduğumuz bilgiden biraz farklı yeni bir girişimcilik türüne değinmekte fayda vardır. Girişimcilik tanımına yeni bir ek olarak “sosyal girişimci” konusu eklenmiştir. İşletme kuran girişim sahibi gibi yakın çalışmalar yapar ve topluma hizmete odaklıdır.Sosyal girişimci; sosyal etki, girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve büyümeyi temel alarak yoksulluktan sağlığa, çevreden insan haklarına kadar birçok konuda, bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak uzun dönemli projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan kişilere verilen isimdir. Sosyal girişimcinin sahip olması gereken özellikler lider bir koçun sahip olduğu ve profesyonel koçluğun kişide geliştirdiği özellikler ile dikkat çekici bir şekilde örtüşür. Sosyal girişimciler için önemli olan toplum için fark yaratacak, ayrım gözetmeksizin dünyadan fakirliğin, açlığın, susuzluğun, hastalıkların, çevre kirliliğinin giderilmesini ve insan bilincinin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Dünyada sosyal girişimciler tüm ekonomik modellerde, farklı siyasi görüşlerin olduğu yerlerde, farklı dinlerin olduğu ülkelerde ortak bir güdü ile çalışmaktadır; sosyal değer üretmek. Toplum ve insanlık için fark yaratmak, benden-bize doğru gidebilmek prensipleri ile hareket etmektedir. Girişimci kişiler yaptıkları işlerde planlamaya önem verir. İşin ne olduğunu, çalışma ortamını, kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araç ve yöntemleri tanımlar. İş planı, ister kurulu bir firma olsun, isterse firma kurma aşamasında olsun, o an bulunulan noktayı, ulaşılmak istenilen hedefi ve bu hedefe giden yolun haritasının çıkartılmasını sağlayan işler bütünüdür.

 

Girişimciler; ürettikleri ürün ve hizmetlerde pazara giriş yaparken şu sorulara cevap aramaktadır. Örnek olarak; “İşletmenizin pazarlama ve satış organizasyonunun durumu, pazarlama ve satış organizasyonunun iyileştirilmeye ihtiyacı, Mevcut organizasyon kadrolarınızın pazarlama ve satış konularında eğitim ihtiyacımı var” gibi soruları satış ve pazarlama planlarını yaparken düşünmektedirler. Girişimcilik konusu, TC. Anayasası’nın tanıdığı üç temel hakla güvence altına alınmıştır. Bunlar: Mülkiyet hakkı,  Meslek seçme hakkı,  Sözleşme yapma hakkıdır. Üretim için şunlar önemlidir; Riski üzerine almak, Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlamak, Mal ve hizmetleri belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelterek dördüncü  üretim faktörünü oluşturmaktır.

 

Okurlarımızın önceki yazılarımıza ait dikkati bu konuyu aktarırken daha faydalı olacaktır. Önceki yazımızda işletmelerde planlama, denge, küçük ve orta derece işletmelerin yapısına, üretim, sanayi, ticaret, ticaret borsaları gibi konulara değinmiştik. Bunun yanısıra vatandaşlık hizmetleri ve tüketici hakları gibi bazı konuları paralel şekilde yazmaktayız. Bugün yazdığımız bu yazı ile girişimcilik konusunu ele almaya çalıştık. Sonuç olarak; İki yazının genelinde planlama ve topluma bir değer yaratma çalışması işletmelerde ve girişimcilik fikirlerinde önem taşımaktadır. Ayrıca bu konuların yanısıra kalite ve tüketici hakları önem taşımaktadır. Tüketici hakları ile vatandaşlık hakları aslında benzer şeyleri barındırmaktadır. Burada yazımızda anlatmak istediğimiz; İşletmelerde  planlı çalışmalar yapılması ve kurumsal sosyal sorumluluk önem taşımaktadır.