Eğer Erkense Sıcak Kemoterapi tedavi sağlar

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Sıcak Kemoterapi ile birlikte uygulayacağımız sitoredüktif cerrahi” peritoneal metastazlı hastalarda ne kadar erken uygulanırsa  o kadar tedavi edicidir.

Eğer erkense  kolorektal kanser, mide kanseri, psödomiksoma peritonei, over kanseri ve diğer karın içi kanserlerde periton metastazı sınırlı iken Sıcak Kemoterapi ile sitoredüktif cerrahi tedavi sağlar.

Bu hastalıkların tedavisi ”EN ERKEN DÖNEMDE SICAK KEMOTERAPİ VE SİTOREDÜKTİFCERRAHİ dir. Bu tedavi özel bir eğitim ve gönül verme işidir.

SICAK KEMOTERAPİ VE SİTOREDÜKTİF CERRAHİ için özel eğitimlerden geçmiş  ve öğrenim eğrisini tamamlamış cerrahlar tarafından uygulanan yöntemin başarısı da yüksektir.

Sıcak Kemoterapi ve Sitoredüktif cerrahi karın içi tümörlerin mide kanseri, kolorektal kanser, psödomiksoma peritonei, pankreas kanseri, over kanser’nin peritoneal metastazı  açısından riskli grubunda erken dönemde uygulandığında hastalıksız sağkalımları ve uzun süre sağkalımları hatta tedavi şansı yüksektir.

Yüce yaradan herkese sağlıklı günler versin, ama hayatın  bir realitesi olarak bu hastalığa yakalanma riski yüksek ve yakalanmış hastalarda tedavi seçeneği hasta ve yakınları tarafından istenmektedir.

Yardım edebileceğimiz, Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi uygulayarak iyileşmeyi sağlayacağımız hasta grubu ile buluşabileceğimiz günler dilerim. Diliyorum kiSitoredüktif Cerrahi ve SIcak Kemoterapi’yi seçenek olarak sunabileceğim hastaları görbileyim, geç kalanları gördüğümdeki üzüntümü ve çaresizliğimi size tarif etmeye kelimelerin yetmediğini paylaşmak istiyorum.

 

Emel Canbay Tüm Yazılar

Yorum Yaz