Cumhuriyet Bayramı

FacebookTwitterGoogle+Paylaş
Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun ister en varsıl ister en yoksul ülkelerinden birinde ortalama zeka seviyesine sahip herhangi birine şu soruyu sorduğunuzu hayal edin;
– Ülkenin işgalden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği günü bayram olarak kutlamak istersen ve senin iktidarın ve de emrinde olan polis gücü bunu engellemek için şiddet kullanır mı?
           Yanıt olarak aklınızdan geçeni duyar gibi oluyorum;muhtemelen -sen manyak mısın ? diye sorunuza soruyla cevap verilecektir….
          Bu kadar kin ve nefretin yıllardır için için büyütülüp artık futursuzca yüzümüze vurulduğu ortadadır.Kurtuluş savaşının hangi şartlarda zaferle sonuçlandırıldığı malumuzdur.Böyle bir
zafer sonras bile Gazi Paşa, bu gün o beğenmedikleri demokratik rejimin sağladığı olanaklarla kendini dev aynasında görenler,bizden-onlardan diye vatandaşımı ikiye bölenler gibi düşünmeyip
cumhuriyet rejiminin ve çoğulcu demokrasinin ne kadar insanca bir yönetim şekli olduğunu ve yüce milletinin de buna layık olduğuna inanıp 29 Ekim’i Cumhuriyet bayramı olarak milletimize armağan etmiştir.Hatta bu gün bunu kendi siyasi çıkarları için basamak kullananlara bile hediye etmiştir ki zira beğenmedikleri bu cumhuriyet sayesinde dediğim dedik çaldığım düdük durumuna gelmişlerdir.
       Ancak ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar gaz,cop vb. kullanırlarsa kullansınlar;bu gün korktukları şeyle herşeye rağmen yüzleşmek zorunda kalmışlardır.Korktukları herşey bu gün 29 Ekim Günü başta Ankara,İstanbul ve İzmir de olmak üzere ülkemin dörtbir yanında bir gelincik tarlası gibi yüzlerine vurmuştur.
        Korktuk sananlar,sindik sananlar,adam gibi adamları zindanlarda çürütürken bitirdik sananlar…Bayram kutlamalarını yasaklarken ürkek bir koyun sürüsü gibi uyacağımzı sananlar…
Ama yanıldılar,bu gün gördüler ki o sindirmeye çalıştığınız cumhuriyet  ve Atatürk sevdalıları milyon milyon her barikatı her engeli aşıp Cumhuriyet Bayramını kutlamışlardır….
         Ulusal egemenliğin değerini bilip,Cumhuriyetine ve Atatürk ‘üne bu gün sahip çıkıp gereken dersi veren tüm vatan evlatlarının Onurlu direnişi ve Cumhuriyet Bayramı kutlu ve mutlu olsun.