Sıcak Kemoterapi için evrensel kabul edilen doğrular

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Sıcak Kemoterapi, yaklaşık 30 yıldır gelişmiş ülkelerde ilerlemiş modern tıbbın mide kanserli, kolorektal kanserli, psödomiksoma peritonei’li, over kanserli ve primer periton kanserleri ile mezotelyomalı hastalara ve pankreas kanserli hastalara sunduğu cerrahi esnasında uygulanan bir yöntemdir.
Sıcak Kemoterapi;<strong>
1. mide, pankreas ve kolorektal kanseri ve karın içi kanserleri olan hastalarda karın içine yayılmanın önlenmesi için koruyucu olarak ilk ameliyat esnasında uygulanır. Böylelikle ANADOLU INSANININ keşfettiği ve bıçak sürdürmeyin ürer ya da eskiden hastalara açıklanıldığı gibi sizin hastalığınız üreyen cinstenmiş gibi karın içine yayılma eğiliminde olan hastalıkların önlenmesi için kullanılır. Sıcak Kemoterapi’nin en etkili olduğu grupta budur.</strong><strong>
2. Sıcak Kemoterapi mide, pankreas ve kolorektal kanseri ve karın içi kanserleri olan hastalarda, periton kanseri olanlarda ve mezotelyomalı ve over kanseri olup da karın içine yayılmış olan hastaların ilk ameliyatı olarak ya da ilk ameliyatını takiben 2-4 kür kemoterapi aldıktan hemen sonra uygulanır. Tekrarlayan kemoterapi uygulamaları ve bu uygulamalar ile tümörün dirençli hale gelmesi Sıcak Kemoterapi ve bu işlemlerin de yanıtını azaltmakta veya etkisiz hale getirmektedir.</strong>
3. Sıcak Kemoterapi, son olarak da karın içi kanserlere bağlı gelişen asit ve tümör yükünün azaltılabilmesi amacı ile hastanın rahatlığının sağlanması amacı ile uygulanmaktadır.
HASTA VE YAKINLARI, Kendi hastalıkları ile ilgili bilgiyi almalı ve hastalıklarının tedavi seçeneklerinin sunulmasını istemelidir. Hastalığın tedavisi ile ilgili uygulamaları bilmelidirler. Hastalar kendi durumları ile ilgili bilgileri almalı ve uygulamaları bilmeli ve kendi ve yakınları için verdikleri kararın sorumluluğunu almalıdırlar.

Sıcak Kemoterapi uygulamaları sadece cerrahi teknik ya da sadece kemoterapi uygulama bilgisi değildir. Bu konuda eğitim görmüş kişilerce uygulanan cerrahi teknisyenliğin en üst düzeyde uygulandığı bilimin yolundaki bir yöntemdir.Sıcak kemoterapi uygulamaları için sadece genel cerrahi de ameliyat esnasında uygulanan teknik yeterli değildir. Ya da size sıcak kemoterapi makinesini getiren kişinin size seçeceği ilaç ya da medikal onkologunuzun size onerecegi ilac ile sıcak kemoterapi uygulanmaz. Bu konuda eğitim almış cerrahın bu konuda eğitim almış ya da sistemik tedaviler uygulayan medikal onkologu ile birlikte vereceği kararlar kabul edilebilir. Hastanızla geçireceğiniz uzun süreli tedavi süresince hastanızla birlikte olmayı ve sonuçlarını takip etmeyi de gerektirir.
SICAK KEMOTERAPİ SEÇENEĞİ İÇİN LUTFEN GEÇ KALMAYIN….
Karın içi kanser teşhisi konulduğu an ya da ameliyat sonrası patoloji raporunuz çıktığında lütfen sıcak kemoterapi almaya uygun olup olmadığınızı sorgulayın, geç kalmaktansa bu tedavi için uygun olup olmadığınızı sorun. Cerrahi de geride kalan tümör hücreleri aynen bir tarlaya ekilen tohum gibi bir süre sonra karın içinde ve karaciğer, kemik, akciğer ve beyin gibi diğer organlarda sıra sıra çıkmakta ve verilen kemoterapiler ne yazık ki kandan karın içine yeterince geçememekte ve tarlaya ekilen her bir tümör hücresi ayrı ayrı probleme sebep olmakta ve karın içinde asit olması, barsakların çalışmaması, karın da dayanılmaz ağrılar gibi bulgulara sebep olmaktadır.
Karın içi bir kansere bağlı olarak barsaklara ekilen tümör hücreleri ÖNLENEBİLİR bir durumdur. Bu durumun oluşması engellenebilir bir ölüm sebebidir. Tümörünüz karın içine dağıtılmadan-verilen ilaçlara direnç gelişmeden bu konuda uzmanlaşmış insanlardan lütfen durumunuzu sorgulayarak bilgi alın, yardım alın, GEÇ KALMAYIN.

Emel Canbay Tüm Yazılar

Yorum Yaz